جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذان الغزال در لغت نامه دهخدا

آذان الغزال

[نُلْ غَ] (ع اِ مرکب)آذان الارنب. و صاحب تحفه گويد لصيقي است.

کلمات مشابه