جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذان العنز در لغت نامه دهخدا

آذان العنز

[نُلْ عَ] (ع اِ مرکب) آذان العبد.

کلمات مشابه