جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذان العبد در لغت نامه دهخدا

آذان العبد

[نُلْ عَ] (ع اِ مرکب)آن را آذان العنز نيز گويند و نام ديگر آن مِزمارالرّاعي است. (قاموس). و گفته اند که آن نوعي از عصاالرّاعي باشد.

کلمات مشابه