جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذان الجدی در لغت نامه دهخدا

آذان الجدی

[نُلْ جَدْيْ] (ع اِ مرکب)لسان الحمل. (قاموس). بارتنگ. بارهنگ. و بعضي لسان الحمل را جنسي شمرده اند که آذان الجدي نوع بزرگتر آن و آذان الارنب نوع کوچک آن است، و صاحب تحفه گويد نوع بزرگ لسان الحمل است.

کلمات مشابه