جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذان الثور در لغت نامه دهخدا

آذان الثور

[نُثْ ثَ] (ع اِ مرکب) گياهي است که آن را لسان الثور نيز گويند و فارسي آن گاوزبان است.

کلمات مشابه