جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذاریقون در لغت نامه دهخدا

آذاریقون

(اِ) مصحف آذارافيون.

کلمات مشابه