جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آذارافیون در لغت نامه دهخدا

آذارافیون

[اَفْ] (اِ) اَذاراَفْيون. نوعي از زبدالبحر است که آن را کف دريا گويند. (برهان). و آن استخوان نوعي از نواعم است که در يوناني سِپيا گويند و در فرانسه آن را سِش(1) و بيسکويت دو مِر(2) خوانند، و اين حيوان در دريا پيرامون خويش مادهء سياهي افشاند دفاع خويش را و در چين از اين سياهي آنگاه که منجمد شود نقس و دودهء مرکب کنند و اين همان مرکب معروف بچيني است.
(1) - Seiche.
(2) - Biscuit de mer.

کلمات مشابه