جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدینه وند در لغت نامه دهخدا

آدینه وند

[نَ وَ] (اِخ) (ايل...) رجوع به طرهان (ايل...) شود.

کلمات مشابه