جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدینه بازار در لغت نامه دهخدا

آدینه بازار

[نَ] (اِخ) نام رودي در سرحد ايران و روس در سه فرسنگي بالهارود، و اين رود بساري قميش پيوندد.

کلمات مشابه