جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدین در لغت نامه دهخدا

آدین

(اِ) خوازه و آرايش ها که بنوروز يا گاه ورود پادشاهان و جشنهاي بزرگ در کويها و برزنها و راهها کنند. آذين.

کلمات مشابه