جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدیمامان در لغت نامه دهخدا

آدیمامان

(اِخ) نام محلي کنار راه خوي و ماکو ميان خوي و عسکرآباد، در 4000 گزي خوي.

کلمات مشابه