جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدیش در لغت نامه دهخدا

آدیش

(اِ) آتش. نار :
گر کند چوب آستان تو حکم
شحنهء چوبها شود آديش.انوري.

کلمات مشابه