جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدیس آبابا در لغت نامه دهخدا

آدیس آبابا

(اِخ) پايتخت مملکت حبشه داراي 50000 تن سکنه.

کلمات مشابه