جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدیابن در لغت نامه دهخدا

آدیابن

[بِ] (اِخ) ناحيه اي از آشور قديم که ايرانيان آن را مسخر کردند و در زمان روميان مملکتي مستقل شد، طراژان آن را گرفت. و اشکانيان آن را از روميان بازستدند و در زمان ساسانيان جزء مملکت ايران بود.

کلمات مشابه