جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب باز در لغت نامه دهخدا

آب باز

(نف مرکب) شناگر. سباح.

کلمات مشابه