جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدی در لغت نامه دهخدا

آدی

[دا] (ع ن تف) امانت گذارنده تر. راست معامله تر.

کلمات مشابه