جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمیین در لغت نامه دهخدا

آدمیین

[دَ مي يي] (ع اِ) جِ آدمي.

کلمات مشابه