جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمی و پری در لغت نامه دهخدا

آدمی و پری

[دَ يُ پَ] (ترکيب عطفي، اِ مرکب) ثقلان. ثقلين. جن و انس :
طفيل هستي عشقند آدمي و پري
ارادتي بنما تا سعادتي ببري.حافظ.

کلمات مشابه