جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمی وار در لغت نامه دهخدا

آدمی وار

[دَ] (ص مرکب) باادب.

کلمات مشابه