جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمی کش در لغت نامه دهخدا

آدمی کش

[دَ کُ] (نف مرکب) قاتل :
ميباش طبيب عيسوي هش
اما نه طبيب آدمي کش.نظامي.

کلمات مشابه