جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمی شناس در لغت نامه دهخدا

آدمی شناس

[دَ شِ] (نف مرکب) رجوع به آدم شناس شود.

کلمات مشابه