جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمی سیرتی در لغت نامه دهخدا

آدمی سیرتی

[دَ رَ] (حامص مرکب)چگونگي و صفت آدمي سيرت :
نخست آدمي سيرتي پيشه کن
پس آنگه ملک خويي انديشه کن.سعدي.

کلمات مشابه