جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمی سیرت در لغت نامه دهخدا

آدمی سیرت

[دَ رَ] (ص مرکب)نکورفتار. نيکوخصال.

کلمات مشابه