جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمیخواره در لغت نامه دهخدا

آدمیخواره

[دَ خوا / خا رَ / رِ] (نف مرکب) آدميخوار.

کلمات مشابه