جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمیان در لغت نامه دهخدا

آدمیان

[دَ] (اِ) جِ آدمي :
يک بار طبع آدميان گير و مردمان
گرْت آدم است بابک و فرزند آدمي.اسدي.
آدميان را سخني بس بود
گاو بود کش خله در پس بود.اميرخسرو.

کلمات مشابه