جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب باران در لغت نامه دهخدا

آب باران

(اِخ) ناحيتي خوش آب و هوا از مضافات کابل :
اگرچه جاي خوش کابل آب باران است
بهشت روي زمين خواجهء سه ياران است.؟

کلمات مشابه