جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمه در لغت نامه دهخدا

آدمه

[دِ مَ] (ع اِ) جِ اديم. پوستها. || جِ اِدام. نانخورشها.

کلمات مشابه