جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدم وار در لغت نامه دهخدا

آدم وار

[دَ] (ص مرکب) در تداول عامه بجاي آدمي وار.

کلمات مشابه