جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدم کشی در لغت نامه دهخدا

آدم کشی

[دَ کُ] (حامص مرکب) فعل و صفت آدمکش.

کلمات مشابه