جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدم کش در لغت نامه دهخدا

آدم کش

[دَ کُ] (نف مرکب) در تداول عامه به معني آدمي کش و قاتل و خونخوار.

کلمات مشابه