جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمک در لغت نامه دهخدا

آدمک

[دَ مَ] (اِ مصغر) لعبت اطفال که غالباً از چوب سازند. || شکل آدمي که نقش کنند.

کلمات مشابه