جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدم شناس در لغت نامه دهخدا

آدم شناس

[دَ شِ] (نف مرکب) در تداول عامه، آدمي شناس. آنکه اخلاق و سريرت مردم از قيافه و طرز رفتار و گفتار آنان شناسد.

کلمات مشابه