جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمستان در لغت نامه دهخدا

آدمستان

[دَ مِ] (اِ مرکب) جاي آدم :
خاک از پس مدت فراوان
آدم ز تو گشت و آدمستان.واله هروي.

کلمات مشابه