جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمزاده در لغت نامه دهخدا

آدمزاده

[دَ دَ / دِ] (ص مرکب، اِ مرکب)آدميزاد. آدميزاده. فرزند آدم ابوالبشر. انسان:
آخر آدمزاده اي اي ناخلف
چند پنداري تو پستي را شرف؟مولوي.

کلمات مشابه