جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمخوره در لغت نامه دهخدا

آدمخوره

[دَ خوَ / خُ رَ / رِ] (نف مرکب) آدميخوار.

کلمات مشابه