جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمخور در لغت نامه دهخدا

آدمخور

[دَ خوَرْ / خُرْ] (نف مرکب) در تداول عوام به معني آدميخوار.

کلمات مشابه