جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب باران در لغت نامه دهخدا

آب باران

[بِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)ماءالمطر. (تحفه).

کلمات مشابه