جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدمخوار در لغت نامه دهخدا

آدمخوار

[دَ خوا / خا] (نف مرکب) در تداول عوام به معني آدميخوار.

کلمات مشابه