جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدم پیرا در لغت نامه دهخدا

آدم پیرا

[دَ] (اِخ) مصوِّر. نامي از نامهاي خداي تعالي. || (نف مرکب) مرشد کامل و مکمل. (برهان).

کلمات مشابه