جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدم آبی در لغت نامه دهخدا

آدم آبی

[دَ مِ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب)مردم آبي، و آن وجود اساطيري و بي اصل است و دريا را مردمي نيست.

کلمات مشابه