جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدم در لغت نامه دهخدا

آدم

[دَ] (ع ص) گندم گون. سياه گونه. سيه چرده. اَسْمَر. || و در آهو، سفيدي که خطهاي خاکي رنگ دارد. || اشتر سفيد. ج، اُدْم، اُدْمان.

کلمات مشابه