جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ایستاده در لغت نامه دهخدا

آب ایستاده

[بِ دَ] (اِخ) نام درياچه اي از افغانستان در جنوب غربي غزنين بفاصلهء 80هزار گز. وسعت آن برحسب بسياري و اندکيِ باران کم و بيش شود.

کلمات مشابه