جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدفنداک در لغت نامه دهخدا

آدفنداک

[فَ] (اِ) قوس قُزح. رجوع به آزفنداک شود.

کلمات مشابه