جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدغر در لغت نامه دهخدا

آدغر

[غَ] (اِ) ظاهراً مصحف بادغر. مکان تابستاني.

کلمات مشابه