جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدریون در لغت نامه دهخدا

آدریون

[دَرْ] (اِ مرکب) آذريون.

کلمات مشابه