جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدرین در لغت نامه دهخدا

آدرین

[يَ] (اِخ)(1) آدريانوس. نام عظيمي از عظماء روم متولد در 76 م. وي پسرخواندهء تراژان بود و چون تراژان بمرد جانشين او گرديده (117 - 138 م.). و بصنعت و ادبيات شوقي وافي داشت و قلاع و استحکامات بسيار در حدود مملکت برآورد.
(1) - Adrien.

کلمات مشابه