جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدرنج در لغت نامه دهخدا

آدرنج

[رَ] (اِ) رجوع به اَدرنج و اُشکز شود.

کلمات مشابه