جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدر در لغت نامه دهخدا

آدر

[دِ] (اِ) نشتر فصاد و رگ زن.

کلمات مشابه