جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدر در لغت نامه دهخدا

آدر

[دَ] (ع ص) بادخايه. دبه. (مهذب الاسماء). دبه خايه. غر. بادخصيه. ج، اُدُر.

کلمات مشابه