جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آدب در لغت نامه دهخدا

آدب

[دِ] (ع ص) بميهماني خواننده. ميزبان.

کلمات مشابه